About Us

Daniel

Daniel Pan

Founder & CEO

Beijing, China

Jonathan Xu

Founder & CTO

Beijing, China

Xie Zheng

Django Developer

Beijing, China

Ivy Yi

Marketing

Beijing, China

Shuai Lin

Core Developer

Beijing, China

Hongbin Guo

Android Developer

Beijing, China

Lingjun Li

Frontend Developer

Beijing, China

An Li

Django Developer

Beijing, China

Jianguo Ye

Python/C Developer

Beijing, China

Wei Wang

iOS Developer

Beijing, China

Tiffany Ma

UI Designer

Toronto, Canada